Ilmoittautuminen päättyi 25.1.2018 klo 14:00

Haluatko tiedon, jos kurssi järjestetään uudestaan?
Sähköposti
Parent Development Interview (PDI) -haastattelumenetelmä
Tiivistelmä HUOM. Ilmoittautumisajan päätyttyä lähetä s-postia os. koulutus@hogrefe.fi ja tiedustele vapaita paikkoja.

Koulutus antaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille valmiudet PDI-haastatteluiden toteuttamiseen kliinisesti. PDI on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida vanhemman reflektiivisen funktion tasoa ja laadullisia ulottuvuuksia.
Paikka ja aika 15.02.2018 (to) 09:00-16:00, Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n koulutustila (Roba)
16.02.2018 (pe) 09:00-16:00, Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n koulutustila (Roba)
Ohjelma • Miten arvioida vanhemman kykyä ymmärtää lastaan?
• Mistä työkaluja vanhemman kanssa työskentelyyn?
• Miten erottaa hyvin hauras, tavallinen ja vahva kyky pohtia suhdetta lapseen?
• Miten työskennellä vanhemman mentalisaatiokyvyn kanssa?

Vanhemman reflektiivisellä kyvyllä – kyvyllä ymmärtää itseä, lastaan ja suhdetta lapseensa – on osoitetusti suuri merkitys lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja lapsen hyvinvoinnin kehittymisessä.

Vanhemman reflektiivisellä kyvyllä on havaittu olevan merkitystä mm. lapsen turvallisen kiintymyssuhteen kehittymisessä. Arviointi voi siten olla avuksi arvioitaessa vanhemman kykyä toimia mahdollisimman hyvin lapsen kehityksen tukijana ja toisaalta suunniteltaessa erilaisia varhaisen vuorovaikutuksen interventioita.

PDI-haastattelu on Arietta Sladen ja kumppaneiden kehittämä puolistrukturoitu haastattelu, jonka avulla voidaan arvioida vanhemman reflektiivisen funktion taso ja laadullisia ulottuvuuksia.
Haastattelu sisältää kysymyksiä, joiden avulla pyritään saamaan reflektiivinen kyky esille mahdollisimman hyvin (kyky tietoisesti pohtia oman lapsen mielensisäistä kokemusta ja omaa kokemusta vanhempana).
Reflektiivisen kyvyn taso voi vaihdella kielteisestä tavanomaiseen ja edelleen hyvin rikkaaseen ja monipuoliseen.

Koulutuksen aikana opiskellaan haastattelun käytännön toteutus ja reflektiivisen kyvyn
(RF-tason) arviointi harjoitushaastatteluiden avulla.

Osa koulutusmateriaalista on englanniksi.
Esite Lataa kurssin esite
Hinta 475,81 € + ALV 24% = 590,00 €
  • Sisältää kahvitarjoilun
Palautetta tästä kurssista
Koulutus vastasi ennakko-odotuksiani Tähdet
Koulutus oli hyvin toteutettu Tähdet
Sisältö hyödynnättevissä työssäni Tähdet
Lisätietoja Korkeintaan 20 osallistujaa.

Molemmilla kouluttajilla on pitkä ja kansainvälinen kokemus alalta.
Marjukka Pajulo on mukana useissa hankkeissa, joissa kehitetään uusia mentalisaation arviointimenetelmiä, vanhemman varhaiseen mentalisaatioon suunnattuja interventio- ja preventiomalleja ja tutkitaan niiden vaikuttavuutta.
Saara Salo työskentelee HYKS lastenpsykiatriassa, pitää yksityisvastaanottoa ja kouluttaa.

Lisätietoa Parent Development Interview -menetelmästä PDI Training Instituten sivuilta.
Kenelle
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen
Kouluttajat
Marjukka Pajulo
Marjukka Pajulo
Lastenpsyk. erikoislääkäri, varhaislapsuuden psykiatrian dos., psykoterapeutti ja tutkija
Saara Salo
Saara Salo
PsT, theraplay­kouluttaja/työnohjaaja, perheterapeutti
Tiedustelut Sähköpostilla koulutus@hogrefe.fi tai soita 040 456 0598 tai 040 541 9220.
Katso myös nämä kurssit

Ilmoittautuminen päättyi 25.1.2018 klo 14:00

Haluatko tiedon, jos kurssi järjestetään uudestaan?
Sähköposti