Ilmoittautuminen päättyi 7.2.2018 klo 22:00

Haluatko tiedon, jos kurssi järjestetään uudestaan?
Sähköposti
Mentalisaatioterapian perusteet: Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä
Tiivistelmä Tutustutaan mentalisaation peruskäsitteisiin ja toimintatapoihin omassa elämässä ja hoitotyössä. Koulutus sisältää mentalisointikyvyn ymmärtämiseen tarvittavan teoreettisen opetuksen, lisäksi tehdään paljon kokemuksellisia harjoituksia. Saat kosketuksen sekä sanattomaan että sanallistavaan mentalisaatiokykyyn.
Paikka ja aika 07.03.2018 (ke) 09:30-16:30, Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n koulutustila (Roba)
08.03.2018 (to) 09:00-16:00, Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n koulutustila (Roba)
09.03.2018 (pe) 09:00-16:00, Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n koulutustila (Roba)
Ohjelma Pääset teoreettisen opetuksen lisäksi tutustumaan oman mentalisaatiokykysi toimivuuteen ja katkoksiin sekä omassa arkielämässä että hoitotyössä. Tavoitteena on herätellä tutustumista omaan mentaloisointikykyyn ja sen katkoksiin. Tätä kautta saat ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja toisessa.
Koulutus on lisäksi areena, jossa voi pohtia, miten tätä työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.
Esite Lataa kurssin esite
Hinta 475,81 € + ALV 24% = 590,00 €
  • Sisältää kahvitarjoilun
Palautetta tästä kurssista
Koulutus vastasi ennakko-odotuksiani Tähdet
Koulutus oli hyvin toteutettu Tähdet
Sisältö hyödynnättevissä työssäni Tähdet
Lisätietoja Ennakkoluettavaa
• Pajulo, Salo, Pyykkönen (2015) Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Duodecim.

• Bateman & Fonagy (2014). Mentalisaatioon perustuva hoito. Luku 1: Johdatus mentalisaatioon, s. 15-24. Therapeia-säätiö.

Otathan mukaan varusteeksi joogamaton tai vastaavan alustan, peiton, tyynyn ja ylle mukavat vaatteet. Päivien aikana tehdään lyhyitä kehollisia harjoituksia.

Koulutus on suunnattu terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista. On toivottavaa, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön.

Korkeintaan 16 osallistujaa

Matti Keinänen psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)
Minna Martin psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?
Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla tasapainoisesti selvillä omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Mentalisaatiotermin sijasta käytetään usein ilmiön toiminnallisuutta kuvaten verbimuotoa mentalisointi. Mentalisaation suomennamme sanalla mielentäminen. Mentalisaatiokyky kehittyy riittävän turvallisessa kiintymyssuhteessa. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa kehittyy riittävän turvallinen kiintymyssuhde, sen pohjalta on mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä erityisten mentalisaatiota edistävien tekniikoiden avulla

MBT sisältää yksilöhoidon ohella ryhmähoito-osion. Näin mentalisaatioterapia edistää myös potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät monipuolisemmin verrattuna pelkkään yksilöterapiaan.
Kenelle
  • psykologi
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen
Kouluttajat
Matti Keinänen
Matti Keinänen
psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti
Minna Martin
Minna Martin
psykologi, psykoterapeutti VET
Tiedustelut Sähköpostilla koulutus@hogrefe.fi tai soita 040 456 0598 tai 040 541 9220.
Katso myös nämä kurssit

Ilmoittautuminen päättyi 7.2.2018 klo 22:00

Haluatko tiedon, jos kurssi järjestetään uudestaan?
Sähköposti